Käimasolevad projektid

NOORTEKOHTUMISED "MÄNGIKS ENNAST ÕIGE TARGAKS"

Rahastaja: SA Archimedes Noorteagentuur 7452 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja Tarvastu gümnaasiumi 9.-12. klassi õpilased
Kestvus: Märts 2019

Projekti "Mängiks ennast  õige targaks" eesmärk on õpilaste huvi suurendamine ajaloo õppimise vastu. Selleks korraldatakse harivate ajalooteemaliste lauamängude loomise, et muuta õppimine toredamaks nii õpilastele kui õpetajatele. Projekti käigus valmib 5-10 lauamängu, mis on noorte poolt valmistatud ja testitud. Lauamängude mängimine aitaks õppida vaalikke mõisteid ja tooks õppimisse sisse võistluselemendi. 
 
"VIII KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE SUVEOLÜMPIAMÄNGUD 2019"

Rahastaja: Eesti Olümpiaakadeemia 640 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve linna koolide õpilased ja õpetajad
Kestvus: Mai 2019

Projekti "VIII Kohtla-Järve linna koolide Suveolümpiamängud 2019" eesmärk on külastada sada kooli ning viia läbi näidistunnid, et kutsuda algklasside õpilasi sportima. Lisaks soovime parandada koolide kehalise kasvatuse tundide varustust ning loodetavasti saavad õpetajad ka uusi häid ideid, mida kehalisekasvatuse tundides rakendada. 

VABATAHTLIK TEENISTUS (EVS)
Rahastaja: SA Archimedes
Sihtgrupp: Noored inimesed vanuses 17-30 aastat üle Euroopa
Kestvus: 3 aastat ( kuni 2021)

Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium on vabatahtliku teenistuse projekti vastuvõttev organisatsioon, kes alates 2018 aastast saab võtta vastu vabatahtlikku Euroopa riigist. Vabatahtliku teenistuse projekti eesmärk on toetada noorte arengut ning tuua uuendusi ja värskust oma organisatsiooni.

ÕPILASVAHETUS "VENIVIDIVICI"

Rahastaja: enesefinantseerimine 20 EUR
Sihtgrupp: 7.-12. klasside noored
Kestvus: aastaringselt

Veni VidiVici Õpilasvahetus korraldab Eestisiseseid õpilasvahetusi 7.-12. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eesti kooli. Osaleda võivad nii õpilased, koolid kui majutajad. Meie eesmärgiks on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaa ning vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu.

KOOLI LOOVUSSTUUDIO

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 5450 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 6.-7. klassi õpilased
Kestvus: November 2018 - Mai 2019


Huviringi eesmärk on tutvuda õpilasi terbekunsti aladega, arendada julgust, loovust ja ettevõtlikkust osaledes käsitöölaadadel ja pakkudes oma käsitsi tehtud toodangu. Lapsed õpivad oma mõtteid ja ideid paremini väljandama, selgemalt ja oskuslikumalt vormistama, leidma erinevaid variante ja neid arendama esimesest kavandist kuni valmis graafilise kujunduseni või disainitooteni.