Käimasolevad projektid

"II MAAILMASÕDA ERINEVATEST RAHVUSEST EESTIMAALASTE IDENTITEEDI KUJUNDAJANA" 


Rahastaja:  6295 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja Tarvastu gümnaasiumi 11.-12. klassi õpilased
Kestvus: September-November 2018

Projekti eesmärk on läbi viia Tarvastu ja Ahtme gümnaasiumide õpilastele ajaloolised temaatilised laagrid Valga Militaarteemapargis ja Ida-Virumaal, kirjutada essee ja koostada lühiuurimuse II Maailmasõja teemal.


 "KESKKONNATEEMALISED ÕPPEKÄIGUD KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 2018"


Rahastaja: KIK 8450 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi 1.-12. klassi õpilased
Kestvus: September-November 2018

Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised õppekäigud erinevates kohtades üle Eesti. Meie partnerid selles projektis on Alutaguse Matkaklusi, Lahemaa Keskkonnahariduse Selts ja Puhta vee teemapark Metsamõisa talus.

"ALEKSIS KIVI PÄEV AHTME GÜMNAASIUMIS"

Rahastaja: IVOL 200 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve linna koolide 10.-12. klassi õpilased
Kestvus: Oktoober 2018

Projekti "Aleksis kivi päev Ahtme gümnaasiumis" eesmärk on Soome keele ja kultuuri tutvustamine ja populariseerimineläbi traditsioonilise 18. Aleksis Kivi päeva tähistamise koolis.
 
VABATAHTLIK TEENISTUS (EVS) 
Rahastaja: SA Archimedes
Sihtgrupp: Noored inimesed vanuses 17-30 aastat üle Euroopa
Kestvus: 3 aastat ( kuni 2021)

Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium on vabatahtliku teenistuse projekti vastuvõttev organisatsioon, kes alates 2018 aastast saab võtta vastu vabatahtlikku Euroopa riigist. Vabatahtliku teenistuse projekti eesmärk on toetada noorte arengut ning tuua uuendusi ja värskust oma organisatsiooni.
 

"RIIGIKAITSE ÕPPEKÄIGUD- JA LAAGRID"


Rahastaja: Kaitseressurside amet 7050 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar - Detsember 2018

Riigikaitseõpetuse traditsioon Eesti koolis ulatub vabariigi algusaegadesse, 1927. aastasse. Ka täna on kõikides Eesti gümnaasiumidel ja kutsekoolidel võimalus õpetada riigikaitseõpetust, Eesti iseseisvust ja kaitsetahet väärtustavat õppeainet. Sel aastal toetas kaitseressurside amet Ahtme gümnaasiumi õpilastele õppekäikude- ja laagri korraldamist.


"100-ЛЕТИЕ МОЕЙ СТРАНЫ"

Rahastaja: osalemine on tasuta
Sihtgrupp: 5.-6. klassi õpilased Ahtme gümnaasiumist, Lätist, Leedust ja Poolast
Kestvus: Veebruar - November 2018

Цель проекта - улучшить знания истории своей страны и стран партнёров, укрепить патриотические чуства, повысить компетенции использования ИКТ, иностранных языков, креативности, исследовательские и др. Основной задачей проекта является выполнение различных активностей, посвящённых 100-летию независимости Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, используя нестандартный подход к обучению. В ходе реализации данного проекта будут широко использоваться межпредметные связи (история, уроки гражданства, изобразительное искусство, иностранныe языки, информатика). В работе будут использованы различные методы обучения: исследовательский, работа в команде, конкурс знаний, работа с ИКТ, метод обучающей игры и т.д.
   
"TÄNAVAKUNSTIFESTIVAL AHTME STENCIBILITY 2018"

Rahastaja: IVOL 400 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi ja iisaku gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilased
Kestvus: Märts - Juuni 2018

Projekti "Tänavakunstifestival Ahtme stencibility 2018" eesmärk on tutvuda õpilastele vastutusrikast tänavakunsti loomist, anda võimaluse  aktuuvselt kujundada oma elukeskkonda. Näidata, et tänavakunst ei ole seinte sodi, vaid kaasaegne kunst.


"VII KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE SUVEOLÜMPIAMÄNGUD 2018"

Rahastaja: Eesti Olümpiaakadeemia 640 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve linna koolide õpilased ja õpetajad
Kestvus: Mai 2018

Projekti "VII Kohtla-Järve linna koolide Suveolümpiamängud 2017" eesmärk on külastada sada kooli ning viia läbi näidistunnid, et kutsuda algklasside õpilasi sportima. Lisaks soovime parandada koolide kehalise kasvatuse tundide varustust ning loodetavasti saavad õpetajad ka uusi häid ideid, mida kehalisekasvatuse tundides rakendada. 

  "KES TAHAB SAADA DJ-ks?"

Rahastaja: Nopi Üles 2000 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve Ahtme ja Järve gümnaasiumide 8.-11. klassi õpilased
Kestvus: Aprill - Mai 2018

Projekti "Kes tahan Saada DK-ks?" eesmärk on tutvuda ja õpetada Ahtme ja Järve gümnaasiumi õpilasi  kasutada DJ seadmeid muusika esitamiseks. Baaskursus kestab kolm seminari. Noori õpetab DJ-kooli juht DJ Alex ehk Aleksandr Ivasjuk.

"KOOLI BIENNALE"

Rahastaja: IVOL 300 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve linna koolide  4.-12. klassi õpilased
Kestvus: Märts - Mai 2018

Projekti "Kooli biennale" eesmärk on pöörata õpilaste tähelepanu Eesti Vabariigi 100. Tähtpaevale, rikastada nende  teadmisi Eesti ajaloost, kultuurist ja kunstist. Kujundada õpilaste kultuuritausta ja maailmapilti läbi kindlasuunaliste iseseisvate ja õpetaja juhendamisel tegevuste.


"MATEMAATIKA HARRASTAJATE XIX KOKKUTULEK"

Rahastaja: IVOL 400 EUR, Kohtla-Järve Linnavalitsus 400 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve linna koolide 5.-12. klassi õpilased
Kestvus: 19.04.2018

Projekti "Matemaatika harrastajate XIX kokkutulek" eesmärk on jätkata kooli traditsiooni populariseerida reaalteadusi, rõhutada tehniliste erialade kutsesuunitlust, tunnustada parimaid matemaatikahuvilisi, äratada huvi matemaatika vastu põhikooli õpilastel läbi põnevate teadmiste, trikkide ja mängu, kasutada efektiivselt digivõimalusi matemaatika võistluse korraldamisel, arendada õpilastel meeskonnatöö oskusi."TEADUSPÄEV ÕPILASTELE 2018"

Rahastaja: IVOL 120 EUR, Kohtla-Järve linnavalitsus 300 EUR
Sihtgrupp: Kohtla-Järve linna koolide 7. klassi õpilased
Kestvus: Märts - Aprill 2018

Projekti "Teaduspäev õpilastele 2018" eesmärk on loodusteaduse populariseerimine õpilaste seas, nendel teadus- ja uurimuspädevuste kujundamine, loominguliste ja intellektuaalsete võimete määratlemine ja arendamine. Osalemine teaduskonverentsil toetab mõistlikku  karjäärivalikut loodustesduses huvitatud õpilastel.

NOORTEKOHTUMISED "SPORT JA VLOG"

Rahastaja: SA Archimedes Noorteagentuur 3312 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi ja Lustivere põhikooli 7. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar - Märts 2018

Projekti "Sport ja Vlog" eesmärgiks on tervisliku eluviisi populariseerimine ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine selle abiks. Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi ja Lustivere põhikooli 7. klassi noored korraldavad ja viivad läbi noortekohtumised Ahtmes ja Lustiverel. Kohtumiste teemaks on Sport ja Vlog. Õpilased tegelevad erinevate spordialadega, filmivad oma seiklusi ja kajastavad protsessi vlogis.

"100 GREETING CARDS FOR ESTONIA"

Rahastaja: osalemine on tasuta
Sihtgrupp: Ahtme Gümnaasiumi 6.-9. klassi õpilased, õpilased Soomest, Leedust, Itaaliast, Hispaaniast
Kestvus: Jaanuar - Veebruar 2018

On-line projekt "100 greeting cards for Estonia"  on algatud Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumiga elektroonses keskkonnas eTwinning. Projektis osalevad Ahtme gümnaasiumi põhiklasside õpilased ja ka rahvusvahelised partnerid Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Itaaliat ja Hispaaniast. Projekti eesmärk on luua 100 õnnitluskaarti ja tähistada EV100 sünnipäeva.


ÕPILASVAHETUS "VENIVIDIVICI"

Rahastaja: enesefinantseerimine 20 EUR
Sihtgrupp: 7.-12. klasside noored
Kestvus: aastaringselt

Veni VidiVici Õpilasvahetus korraldab Eestisiseseid õpilasvahetusi 7.-12. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eesti kooli. Osaleda võivad nii õpilased, koolid kui majutajad. Meie eesmärgiks on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaa ning vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu.

HUVIRINGID

KOOLI LOOVUSSTUUDIO

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 5450 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 6.-7. klassi õpilased
Kestvus: November 2018 - Mai 2019


Huviringi eesmärk on tutvuda õpilasi terbekunsti aladega, arendada julgust, loovust ja ettevõtlikkust osaledes käsitöölaadadel ja pakkudes oma käsitsi tehtud toodangu. Lapsed õpivad oma mõtteid ja ideid paremini väljandama, selgemalt ja oskuslikumalt vormistama, leidma erinevaid variante ja neid arendama esimesest kavandist kuni valmis graafilise kujunduseni või disainitooteni.

HUVIRING "TÄHETARK"

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 8730 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 7.-12. klassi õpilased
Kestvus: September - Detsember 2018


Huviringi eesmärk on äratada õpilastes huvi täheteaduse vastu, näidata õpilastele ettekujutust maailmaruumist, arendada õpilaste eksperimentaalset ja uurimuslikku tegevust, iseseisva töö oskusi, enesealgatuslikkust, et saada uusi teadmisi tundmatutes valdkondades.

LEIUTAJATE RING "TECHNOOLIKUD"

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 3000 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 2. klassi õpilased
Kestvus: September - Detsember 2018

Huviringi eesmärk on julgustada iga last olema uudishimulik inspereerivas keskkonnas, kus lapsed on vabad looma imelisi asju, lahendades elulisi väljakutseid s.h. uudsete nuti- ja robootikaseadmete abil.

ÖKOTURISMI HUVIRING

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 3400 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 6.-7. klassi õpilased
Kestvus: Mai - Detsember 2018

Huviringi eesmärk on ökoturismi populariseerimine õpilaste seas ja keskkonnateadlikke inimesi kasvatamine, kes kannavad omandatut oskuse endaga kogu elu. Ökoturismi huviring sisendab lastele looduskaitselist mõtlemisviisi, õpetab avastama looduses olevaid seoseid ning aitab neid mõtestada.


KOOLIRAADIO "KURUMBUS"

Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 3000 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 9.-12. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar - Detsember 2018

Kooliraadio "Kurumbus" ringi eesmärgid on õpetada noortele selgeks  ajakirjanduse põhitõed ja praktikad, õpetada kasutama raadiovahendeid (mikrofonid, diktofonid, helitöötöusprogrammid), õpetada töötlema heli ja planeerima raadiosaadet, kasutama oma häält ning sellega tööd tegema, tekitada noortes oskus ennast mõlemas keeles selgelt, täpselt väljendada.

 "DROONIRING"


Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 6310 EUR
Sihtgrupp: Ahtme Gümnaasiumi 6.-12. klassi õpilased
Kestvus: Veebruar - Detsember 2018


"Drooniringi" eesmärk on õpetada käsitlema raadio teel juhitavaid droone. Lisaks juhtimisvõtete omandamisele räägitakse ja tehakse läbi droonide ehitamine, õppides seeläbi tundma ja kasutama tööriistu. 

"ILUSTUUDIO RING"


Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 3917 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 7.-8. klassi õpilased
Kestvus: Jaanuar - Mai 2018

Ilustuudio ringi eesmärgiks on esteetilise maitse arendamine jumestuses ja moes. Antakse ülevaade nahahoolsusprotsessi põhiprintsiipidest, kosmeetikatoodete õigest valikust ja kasutamisest. Vaadeldakse jumestuse põhietappe ja jälgitakse kaasaegse meikimise kunsti suundumusi. Õpitakse meikimise võtteid ja vahendeid. Arendatakse vaatlus-, kujutamis- ja eneseväljendamisoskust.

"KERAAMIKARING LASTELE"


Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 4200 EUR
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 6.-9. klassi õpilased
Kestvus: Veebruar - Mai 2018

"Keraamikaringi" eesmärk on savi kui materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid õigeid töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma.

NUTIRING "LOOV ÕPPIJA"


Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus 3280 eur
Sihtgrupp: Ahtme gümnaasiumi 1. klassi õpilased
Kestvus: Veebruar - Mai 2018

Nutiringi "Loov õppija" eesmärk on läbi konstrueerimise ja programmeerimise arendada lastes loova ja kriitilise mõtlemise oskust, meeskonnatööd ja suhtlemisoskust. Soodustada 21. sajandi oskuste lõimitud arendamist ja sünergia saavutamist teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti matemaatika valdkonandes.